Home » Blog

Archieven: Blog

Reeshof Bruist CVD Letselschade maart 2019

Medische missers (Reeshof Bruist maart 2019)

Is bij u een diagnose verkeerd of te laat gesteld? Heeft u schadelijke middelen toegediend gekregen? Is er iets fout gegaan tijdens een operatie? De kans bestaat dat u recht heeft op een letselschadevergoeding.  

Aansprakelijkheid van een arts

Het ontstaan van een complicatie of bijwerking is onvoldoende om letselschade te verhalen. Voor aansprakelijkheid van een arts of ziekenhuis is vereist dat de arts niet heeft gehandeld zoals van een bekwaam handelend arts mag worden verwacht. Bijvoorbeeld wanneer het protocol niet correct is nageleefd.

Bewijs

Als u stelt dat de arts een fout heeft gemaakt, rust op grond van de wet op u ook de bewijslast van deze stelling. Het meest voor de hand liggend bewijs is het medisch dossier. Dit is, tegen geringe kosten, op te vragen bij de arts of het ziekenhuis.

Medische fout of complicatie?

Weet u niet zeker of in uw geval sprake is van een medische fout? Mijn medisch adviseur kan uw vraag beantwoorden. Bij een positief advies kan ik namens u de wederpartij aansprakelijk stellen en uw volledige schade verhalen. Wie weet ziet u wel een mooie schadevergoeding tegemoet!

Maak hier een afspraak voor een gratis adviesgesprek.


Meer info:

CVD info letselschade  Doe de letselschadetest

cvd letselschade schadevergoeding schadeposten  Lees ook: top 33 verhaalbare schadeposten

Tilburg Bruist CVD Letselschade februari 2019

Causaal verband: welles/nietes (Tilburg Bruist februari 2019)

A wordt van achteren aangereden door B. A heeft last van nekklachten en hoofdpijn, maar verwacht dat dit vanzelf overgaat. Na 6 weken heeft A nog steeds klachten en besluit toch maar naar de huisarts te gaan. De verzekeraar van B weigert letselschade te vergoeden, omdat “het causaal verband ontbreekt”.

Wat is een causaal verband?

Een causaal verband is het verband tussen de oorzaak (het auto-ongeluk) en het gevolg (de schade). In dit geval gaat het om de vraag of het auto-ongeval de nek- en hoofdpijnklachten heeft veroorzaakt. A zou deze klachten ook zonder ongeval kunnen hebben gekregen door een andere gebeurtenis.

De verzekeraar heeft ongelijk!

Verzekeraars beroepen zich in whiplashzaken vaak op het ontbreken van het causaal verband. Zij bedoelen dan vaak het medisch causale verband, terwijl in whiplash-zaken het juridisch causale verband bepalend is. In genoemd voorbeeld lukte het mij de verzekeraar ervan te overtuigen dat er wél een juridisch causaal verband aanwezig was, wat leidde tot een erg hoge schadevergoeding.

Weigert de verzekeraar u een schadevergoeding? Of weet u niet waar u recht op heeft? Wees verstandig en vraag mij de juridische haalbaarheid van uw letselschadezaak (gratis) te checken!*

Maak gerust een afspraak.

* Eerste adviesgesprek is gratis


Meer info:

Doe de letselschadetest

NIEUW: Affectieschade (Reeshof Bruist januari 2019)

Derden hebben in het letselschaderecht slechts beperkt recht op schadevergoeding. Per 1 januari 2019 krijgen zij er een nieuwe verhaalbare schadepost bij: affectieschade. Wat houdt dit in?   

Wat is affectieschade?

Affectieschade staat voor het (rouw)verdriet dan iemand heeft om het ernstig gewond raken of overlijden van een naaste. Het is een vorm van smartengeld.

Wie heeft er recht op een affectieschadevergoeding?

Om voor een affectieschadevergoeding in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  1. Er is op of na 1 januari 2019 iets gebeurd waarvoor iemand tegenover het slachtoffer aansprakelijk is (een ongeval, medische fout of misdrijf);
  2. De derde staat in een nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer, zoals onder andere het geval is bij echtgenoten, geregistreerde partners, ouders en kinderen;
  3. Het slachtoffer heeft door de gebeurtenis ernstig en blijvend letsel opgelopen of is daardoor overleden.

Wat is het schadebedrag?

Degene die aan bovengenoemde voorwaarden voldoet kan aanspraak maken op een vast bedrag van € 12.500 – € 20.000, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.


Meer info:

CVD Letselschade affectieschade naasten en nabestaanden  Lees ook: Alles wat u wilt weten over affectieschade van naasten en nabestaanden

CVD Letselschade Tilburg Bruist december 2018

Medische missers (Tilburg Bruist december 2018)

Is bij u een diagnose verkeerd of te laat gesteld? Heeft u schadelijke middelen toegediend gekregen? Is er iets fout gegaan tijdens een operatie? De kans bestaat dat u recht heeft op een letselschadevergoeding.  

Aansprakelijkheid van een arts

Het ontstaan van een complicatie of bijwerking is onvoldoende om letselschade te verhalen. Voor aansprakelijkheid van een arts of ziekenhuis is vereist dat de arts niet heeft gehandeld zoals van een bekwaam handelend arts mag worden verwacht. Bijvoorbeeld wanneer het protocol niet correct is nageleefd.

Bewijs

Als u stelt dat de arts een fout heeft gemaakt, rust op grond van de wet op u ook de bewijslast van deze stelling. Het meest voor de hand liggend bewijs is het medisch dossier. Dit is, tegen geringe kosten, op te vragen bij de arts of het ziekenhuis.

Medische fout of complicatie?

Weet u niet zeker of in uw geval sprake is van een medische fout? Mijn medisch adviseur kan uw vraag beantwoorden. Bij een positief advies kan ik namens u de wederpartij aansprakelijk stellen en uw volledige schade verhalen. Wie weet ziet u wel een mooie schadevergoeding tegemoet!

Maak hier een afspraak voor een gratis adviesgesprek.


Meer info:

CVD info letselschade  Lees meer over letselschade

cvd letselschade schadevergoeding schadeposten  Lees ook: top 33 verhaalbare schadeposten

CVD Letselschade reeshof bruist november 2018

Wie is aansprakelijk bij sport- en spelsituaties? (Reeshof Bruist november 2018)

Sporten is belangrijk voor een goede gezondheid, zowel voor volwassenen als voor kinderen, maar kan ook leiden tot – soms ernstige – blessures. Als paardrijdster liep ik zelf ook ooit letsel op.

Wie is aansprakelijk voor de opgelopen letselschade?

Hoofdregel is dat er een hoge aansprakelijkheidsdrempel geldt voor deelnemers aan een sport. Deelnemers zijn hierdoor niet snel tegenover elkaar aansprakelijk. Toch zijn er mogelijkheden om letselschade opgelopen tijdens sport of spel te verhalen.

Voetbal

Een voetballer kan letselschade bijvoorbeeld verhalen op een andere voetballer bij abnormaal gevaarlijk gedrag (een enkele overtreding van een voetballer, zoals een tackle, levert geen aansprakelijkheid op) of op een voetbalvereniging bij een ingestorte dug-out.

Bewegingsonderwijs

Een leerling kan letselschade verhalen op de school, bijvoorbeeld als een leraar tijdens een gymles onvoldoende instructies geeft, toezicht houdt, voorzorgsmaatregelen neemt of nazorg biedt.

Paardrijden

Een ruiter kan een paardenbezitter (particulier of manege) aansprakelijk stellen in geval van letsel door eigen gedragingen van het paard, zoals bokken, schrikken, trappen of op hol slaan.

Wilt u weten wie aansprakelijk is voor uw sport- of spelblessure? Neem dan direct contact met mij op voor een gratis adviesafspraak.

Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek.


Meer info:

CVD info letselschade  Lees meer over letselschade