Home » Blog » 5 Tips bij verkeersongevallen

letselschade verkeersongeval foto bewijs

5 Tips bij verkeersongevallen

“Ik voel artikel 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek opkomen”, is een bekende uitspraak van een voormalig advocaat in een reclamespot, terwijl hij naar zijn nek grijpt. Hij doelt op een schadevergoedingsvordering vanwege een onrechtmatige daad van de andere verkeersdeelnemer. Maar wat zijn de eerste stappen die u kunt zetten om uw recht op schadevergoeding zo goed mogelijk veilig te stellen? Hieronder geef ik u 5 tips.

1. Uw gezondheid gaat voor!

Hoe graag u ook uw recht op schadevergoeding veilig wilt stellen, uw gezondheid dient natuurlijk altijd voorop te staan. Indien u bent aangereden, ren dan niet meteen naar de dader toe, maar neem eerst rustig de tijd om na te gaan of u wel in staat bent om uit de auto te stappen. Breng uzelf in veiligheid. Bel zo nodig een ambulance.

2. Noteer gegevens van de wederpartij

Om een discussie over de toedracht te voorkomen is het het beste om samen met de wederpartij een schadeaanrijdingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Heeft u hiertoe geen mogelijkheid, dan doet u dit desnoods op een later tijdstip. Onderteken niets waarmee u het niet volledig eens bent. Zorg in elk geval dat u beschikt over de contactgegevens van de wederpartij en het kenteken van de auto. De WA-verzekeraar van de auto is dan ook zonder medewerking van de wederpartij te achterhalen.

3. Verzamel bewijs

Zijn u en de wederpartij het niet eens over de toedracht, wees er dan op bedacht dat de bewijslast van het gebeurde in beginsel op de benadeelde rust. Zijn er getuigen die het ongeval zagen gebeuren, vraag dan of men bereid is een getuigenverklaring op te stellen en noteer hun contactgegevens. Vraag de politie langs te komen en een toedrachtsonderzoek in te stellen of maak foto’s van de situatie en de schade.

4. Doe aangifte bij de politie

Rijdt de wederpartij door zonder zijn identiteit kenbaar te maken, doe dan binnen 14 dagen aangifte bij de politie. Dit is één van de vereisten om in aanmerking te komen voor vergoeding van schade door het Waarborgfonds Motorverkeer.

5. Meld uw klachten bij een arts

Heeft u als gevolg van de aanrijding letsel of pijnklachten opgelopen? Meld dan direct alle klachten aan uw huisarts of – indien u per ambulance naar de afdeling Spoedeisende hulp van een ziekenhuis bent gebracht – aan de dienstdoende arts in het ziekenhuis. Zij kunnen u helpen met de juiste diagnose en behandeling.

Volgt u deze tips, dan kunt u een mogelijk langdurige discussie over de aansprakelijkheid en de gevolgen van het ongeval tussen uw advocaat en de wederpartij voorkomen. U vergroot dan uw kansen om uw letselschade volledig op de wederpartij te kunnen verhalen.

Wilt u weten wat uw kansen zijn om uw schade te verhalen op een andere partij?
Doe dan de letselschadetest of vul het contactformulier in.

Vond u dit artikel waardevol? Vergeet dan niet te delen! Dank u wel!