Home » Blog » Aansprakelijkheid voor op hol geslagen Tesla

CVD Letselschade aansprakelijkheid tesla

Aansprakelijkheid voor op hol geslagen Tesla

CVD Letselschade aansprakelijkheid tesla verkeersongeval

Is Tesla aansprakelijk voor de veroorzaakte (letsel)schade?

De personen die (letsel)schade hebben geleden door de op hol geslagen Tesla kunnen hun schade vanzelfsprekend verhalen op de eigenaar van de Tesla of rechtstreeks op diens autoverzekeraar. Maar kunnen zij, of een bestuurder van zo’n Tesla, die letsel oploopt of – erger nog – overlijdt, aanspraak maken op een schadevergoeding van Tesla?

Productaansprakelijkheid

Een producent is aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden door gebrekkige producten die in de markt zijn gekomen.

Art. 6:186 van het Burgerlijk Wetboek:

  1. Een produkt is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder
  • de presentatie van het produkt;
  • het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt;
  • het tijdstip waarop het produkt in het verkeer werd gebracht.
  1. Een produkt mag niet als gebrekkig worden beschouwd uitsluitend omdat nadien een beter produkt in het verkeer is gebracht.

Dit geldt voor schade aan personen (letsel- of overlijdensschade) en voor schade aan andere goederen. Voor dit laatste geldt een drempel van € 500.

De verjaringstermijn van een claim op grond van productaansprakelijkheid is drie jaar nadat u met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend bent geworden. U moet dus binnen drie jaar de leverancier (producent of importeur) aansprakelijk stellen.

Tesla medeaansprakelijk tegenover bestuurder uit Florida

In het geval van de Tesla-bestuurder uit Florida is fabrikant Tesla medeschuldig bevonden aan het dodelijke ongeluk met een linksaf slaande vrachtwagen. Dit concludeert de Amerikaanse Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De automatische piloot zag de vrachtwagen niet aankomen, waardoor de auto geen vaart minderde. Het remsysteem werd niet in gang gezet. En dat terwijl de Tesla S beschikt over een Autopilot-systeem, dat naar eigen zeggen van Tesla de snelheid automatisch aan de verkeersomstandigheden aanpast. Van het zelfrij-systeem van Tesla mag dus verwacht worden dat deze wel anticipeert op naderend verkeer, zoals de vrachtwagen. Er is dus sprake van een gebrek en dus van aansprakelijkheid van Tesla. Tesla kan zich wel beroepen op eigen schuld van de bestuurder uit Florida. Hem treft het verwijt dat hij teveel op het systeem vertrouwde en niet meer zelf oplette. De vergoedingsplicht van Tesla zal hierdoor verminderen. Het gebrek is overigens inmiddels via een update verholpen.

Tesla niet aansprakelijk tegenover bestuurder uit Baarn

Voor de bestuurder die tegen een boom reed in Baarn geldt dat zijn nabestaanden geen overlijdensschade kunnen verhalen op Tesla. De zelfrij-functie stond immers niet aan, dus de automatische piloot was niet de oorzaak van de botsing. Of de automatische piloot al dan niet gebrekkig was, is dus irrelevant.

Indien de bestuurder een Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) had, kan nog wel aanspraak worden gemaakt op een vast uit te keren bedrag voor het overlijden van de bestuurder.

Tesla aansprakelijk tegenover slachtoffers in Zaanstad?

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of sprake was van een technisch mankement aan de Tesla en of dat de oorzaak was van het “op hol slaan” van de auto. Zo ja, dan is het goed mogelijk dat Tesla de schade van de fietser, scooterrijder, automobilist, de eigenaar van de schutting en de bestuurder – indien die letselschade heeft opgelopen – moet vergoeden. Het lijkt mij sowieso verstandig dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het op hol slaan van de auto. Immers, als blijkt dat bepaalde modellen toch nog een gebrekkig Autopilot-systeem hebben, dan kunnen ernstigere ongevallen in de toekomst, mogelijk door een eenvoudige update, worden voorkomen.

Update 16 maart 2018

De oorzaak van het ongeval is een bedieningsfout van de bestuurster van de Tesla. Zij wilde uit een parkeervak wegrijden, maar maakte een fout. De auto schoot daardoor voorruit en raakte een fietsster. Er lijkt hier dus sprake van onzorgvuldig handelen van de bestuurster. Dit levert geen aansprakelijkheid van Tesla op.

Wilt u meer weten over productaansprakelijkheid of wilt u uw letselschade verhalen op een producent?
Neemt u dan gerust – geheel vrijblijvend en kosteloos – contact op met mij of maak direct een afspraak.

 

Vond u dit artikel waardevol? Vergeet dan niet te delen! Dank u wel!