Home » Blog » Kind krijgt schade door val van paard volledig vergoed

letselschade kind paard

Kind krijgt schade door val van paard volledig vergoed

Een 13-jarige amazone valt van een paard van een ander en loopt hersenletsel op. Zij heeft volgens de Rechtbank Gelderland recht op volledige vergoeding van haar schade. Dit is best bijzonder. Ik zal u uitleggen waarom.

Aansprakelijkheid voor dieren en ‘eigen schuld’

De wet bepaalt dat een bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. De bezitter moet 100% van de schade vergoeden, tenzij hij zich met succes kan beroepen op ‘eigen schuld’ van het slachtoffer. Dit eigen schuld-verweer slaagt in de rechtspraak betreffende vallen van paarden vrijwel altijd. Een rechter bekijkt eerst in welke mate aan beide partijen omstandigheden zijn toe te rekenen die hebben bijgedragen aan de letselschade (de zogenaamde causale verdeling). Vervolgens kan hij een zogenaamde billijkheidscorrectie toepassen. Bij de toepassing van de billijkheidscorrectie kan bijvoorbeeld nog rekening worden gehouden met de leeftijd van het slachtoffer, de ernst van het letsel en de vraag of de schade gedekt is onder een verzekering. Meestal krijgt een slachtoffer van een val van een paard van een ander maar zo’n 50% tot 70% van de schade vergoed.

Toch 100% aansprakelijk vanwege de billijkheidscorrectie

De Rechtbank Gelderland oordeelde in het geval van de 13-jarige amazone niettemin dat de bezitter van het paard 100% aansprakelijk is. De redenering is als volgt:

  • de bezitter is in beginsel gehouden 100% van de schade te vergoeden;
  • de vergoedingsplicht van de bezitter moet echter vanwege eigen schuld worden verminderd met 50%, omdat bezitter en slachtoffer in gelijke zin hebben bijgedragen aan de schade (enerzijds de onberekenbaarheid van een paard voor rekening van de bezitter en anderzijds het rijden zonder toestemming en de wetenschap van het gevaar van paardrijden op een onbekend paard voor rekening van het slachtoffer);
  • de billijkheidscorrectie leidt tot een schadevergoeding van:
    • 70% (+20%) vanwege de ernstige gevolgen van het ongeluk voor het meisje (dat hersenletsel opliep, in coma raakte, moeizaam spreekt en in een rolstoel zit);
    • 90% (+20%) omdat de bezitter een aanzienlijk ernstigere fout heeft gemaakt dan het slachtoffer (door geen toezicht te houden, terwijl het meisje niet op de hoogte was van een verbod om paard te rijden en van een 13-jarige slechts een beperkt inzicht in het gevaar en een beperkt vermogen zich naar dat inzicht te gedragen mag worden verwacht);
    • 100% (+10%) omdat de bezitter voor de schade is verzekerd.

Deze billijkheidscorrectie wordt in de praktijk helaas vaak ten onrechte over het hoofd gezien.

Juridisch advies
Stelt een verzekeraar dat u of uw kind slechts recht heeft op een vergoeding van 50% van de schade, wees dan alert en win juridisch advies in bij een deskundige letselschadeadvocaat.

Vond u dit artikel waardevol? Vergeet dan niet te delen! Dank u wel!