Advocaatkosten

CVD Letselschade advocaat gratis kosten

Geen kosten indien aansprakelijkheid is erkend

Gratis letselschadeadvocaat!
De Nederlandse wet bepaalt dat de aansprakelijke partij de advocaatkosten van het letselschadeslachtoffer moet vergoeden. Is aansprakelijkheid tegenover u dus erkend, dan kunt u erop vertrouwen dat mijn rechtshulp voor u gratis is. De door mij te maken (buitengerechtelijke) kosten zal ik dan rechtstreeks verhalen op (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Ook de kosten van ingeschakelde deskundigen verhaal ik op de wederpartij. U ontvangt van mij in dit geval dus geen facturen.
In 99% van de door mij behandelde zaken is mijn rechtshulp 100% kosteloos!

Kosten indien aansprakelijkheid nog niet is erkend

Veel letselschadespecialisten vertellen u niet dat er wel kosten zijn indien aansprakelijkheid (nog) niet of slechts gedeeltelijk is erkend. Ik vind het mijn taak als advocaat u hierover eerlijk te informeren. Is aansprakelijkheid bijvoorbeeld maar voor 50% erkend, dan kan slechts 50% van de redelijke advocaatkosten op de aansprakelijke partij worden verhaald.

Voor de niet verhaalbare juridische bijstand bent u in beginsel een samen overeen te komen honorarium aan mij verschuldigd.

Er zijn diverse mogelijkheden om de advocaatkosten voor u zoveel mogelijk te beperken. In de eerste plaats kan dat door middel van een door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). In de tweede plaats kan dat door middel van no cure no pay.

Toevoeging

Een toevoeging wordt afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Het enige dat u als cliënt verschuldigd bent voor mijn werkzaamheden is een (geringe) eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar (2 jaar geleden). Het vermogen mag niet hoger zijn dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

De hoogte van uw eigen bijdrage berekenen? Klik hier voor aanvragen in 2019.

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, kan ik deze voor u aanvragen. Dat bespaart u extra tijd en moeite!

No cure no pay

“No cure no pay” klinkt mooi (geen resultaat, geen kosten), maar betekent tegelijkertijd natuurlijk ook “wel cure wél pay”!

Het is een aan het resultaat gerelateerde beloningsafspraak. Letselschadeadvocaten mogen dit sinds 1 januari 2014 met hun cliënt afspreken in letselschade- en overlijdenszaken waarbij een aantal onzekerheden spelen. De aansprakelijkheid is bijvoorbeeld nog niet erkend of er is een onzeker causaal verband tussen een ongeval of medische fout en de schade.

De afspraak houdt in dat u niets hoeft te betalen als u geen schadevergoeding krijgt, maar tegelijkertijd dat, indien u wel een schadevergoeding ontvangt, u een percentage daarvan aan uw advocaat moet afstaan. Dit percentage kan oplopen tot 25 à 35% van uw totale schadevergoeding. In het laatste geval krijgt uw advocaat dubbel betaald: van u én van (de verzekeraar van) de wederpartij.

U bent met no cure no pay vaak slechter af dan wanneer u een honorarium overeenkomt of een toevoeging aanvraagt. Daarom ben ik dan ook, gelet op uw belang, zeer terughoudend met no cure no pay-afspraken.

Advies

Tijdens het gesprek bespreek ik met u wat er is gebeurd en wat uw vraag is. Ik geef u uitleg over de haalbaarheid van uw letselschadezaak. En ik adviseer u over de te ondernemen stappen.

Indien u geïnteresseerd bent in mijn juridische bijstand, vertel ik u ook wat u van mij mag verwachten en of er kosten aan mijn (verdere) rechtshulp zijn verbonden. Vaak zijn aan mijn rechtshulp voor letselschadeslachtoffers geen – of slechts geringe – kosten verbonden.

Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Het staat u dus vrij om na dit gesprek uw eigen weg te bewandelen.

Een eerste gesprek is bij mij vrijblijvend en gratis*. U heeft de keuze uit een advies- en/of een intakegesprek.

*Per 1 november 2019 is een adviesgesprek het eerste half uur gratis. Daarna geldt mijn uurtarief, tenzij u mij uw letselschadezaak in behandeling geeft. Het is overigens doorgaans prima mogelijk dit binnen een half uur te bespreken.