Arbeidsongevallen

CVD Letselschade arbeidsongeval werkongeval

 Deze website is nog onder constructie

Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen

Bent u werknemer en loopt u letsel(schade) op tijdens uw werk?

Hoofdregel werkgeversaansprakelijkheid

Heeft u schade geleden tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden voor uw werkgever? Dan is uw werkgever in beginsel aansprakelijk en dus verplicht tot schadevergoeding. Als slachtoffer hoeft u alleen maar te stellen – en bij betwisting zo nodig te bewijzen – dat u uw letsel(schade) tijdens het werk heeft opgelopen.

Uitzondering

Uw werkgever is niet altijd aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. Eén uitzondering is als de werkgever zijn wettelijke zorgplicht is nagekomen. De zorgplicht houdt in dat de werkgever schade bij werknemers moet proberen te voorkomen, voor zover dat uiteraard van de werkgever kan worden verwacht. Deze zorgplicht is erg streng! De werkgever is verplicht tot:
 • het treffen van voorzorgsmaatregelen, zoals het inrichten en onderhouden van werkplekken, machines, trappen en gereedschappen,
 • het verstrekken van veiligheidsmiddelen zoals helmen, schoenen en werkkleding;
 • het vooraf duidelijk geven van instructies aan het personeel; en
 • het toezien op de naleving van de instructies door het personeel.
Heeft u dus tijdens uw werk letsel opgelopen en valt uw werkgever iets te verwijten, dan is de kans groot dat u uw werkgever met succes aansprakelijk kunt stellen.

Voorbeelden van werkgeversaansprakelijkheid

 • een productiemedewerker probeert met zijn hand een storing van een machine te verhelpen, maar verliest zijn vingertoppen vanwege een pers;
 • een monteur wordt aangereden door een collega in een heftruck en loopt voetletsel op;
 • een glazenwasser valt van een gebrekkige ladder/trap en breekt zijn heup;
 • een stukadoor verstapt zich op een bouwplaats vanwege een hoogteverschil van 30 cm voor de voordeur van een nieuwbouwwoning en scheurt zijn enkelbanden;
 • een schoonmaakster glijdt uit tijdens het dweilen van een doucheruimte, ze had geen veiligheidsschoenen aan;
 • een dakdekker draagt geen beveiligingsmiddelen zoals gordels of vallijnen en zakt door het dak tijdens dakreparatiewerkzaamheden;
 • een socio-therapeut wordt aangevallen door een TBS-patiënt in een TBS-kliniek; etc.

Welke (juridische) acties kunt u ondernemen?

Letsel melden

Los van het behandelen van uw letsel – wat uiteraard het allerbelangrijkst is – is het juridisch van belang dat u uw opgelopen letsel meldt bij uw werkgever. Uw werkgever moet het schadegeval melden bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW, vroeger de arbeidsinspectiedienst). De Inspectiedienst zal zo nodig onderzoek verrichten en haar bevindingen noteren in een arbeidsinspectierapport. Met dit rapport in handen staat u, mits er een verwijt van uw werkgever in staat vermeld, een stuk sterker in een letselschadezaak.

Werkgever aansprakelijk stellen

ls u nog bij uw werkgever in dienst bent, kan het vervelend zijn om uw werkgever aansprakelijk te moeten stellen voor uw schade. Wellicht bent u bang voor pesterijen of nog erger ontslag. Een aansprakelijkstelling is echter noodzakelijk om uw recht op schadevergoeding te kunnen krijgen. Dan is het volgende goed om te weten:
 • een werkgever mag u niet ontslaan als u ziek bent.* Indien u door uw letsel niet kunt werken, is het dus verstandig om u ziek te melden;
 • een werkgever heeft vaak een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, waarop hij een beroep kan doen als u letselschade heeft opgelopen tijdens het werk. De verzekeraar betaalt uw schade, de werkgever voelt daar financieel niet of nauwelijks iets van en krijgt ook niet dezelfde informatie als de verzekeraar.
Een aansprakelijkstelling verstuurt u het beste schriftelijk. De brief moet voldoen aan een aantal vereisten. U dient uw werkgever binnen 5 jaar na het schadegeval aansprakelijk te stellen. Daarna verjaart uw vordering.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van uw werkgever of wilt u hulp bij het opstellen van een aansprakelijkstelling? Neemt u dan gerust – geheel vrijblijvend en kosteloos – contact op met mij of maak direct een afspraak. Ik adviseer en help u graag!