Schadeposten

cvdletselschade top 33 verhaalbare schadeposten

Top 33 verhaalbare schadeposten in letselschadezaken

Weet u dat er na een ongeval of medische fout veel meer schadeposten te verhalen zijn dan alleen uw zaakschade (zoals auto, fiets bril of mobiele telefoon) en uw eigen risico van de zorgverzekering?

Welke letselschade is op de aansprakelijke partij te verhalen?

Er komt zoveel meer kijken bij het verhalen van letselschade! Als letselschadeadvocaat heb ik jarenlange ervaring in het verhalen van vele, uiteenlopende schadeposten op aansprakelijke partijen. Hieronder geef ik u een overzicht van de 33 door mij meest verhaalde schadeposten:

1. Zaakschade

Schade aan de auto, fiets, bril, laptop of mobiele telefoon is eigenlijk geen letselschade – want geen gevolg van het opgelopen letsel – maar deze ongevalsschade wordt zo nodig wel mee verhaald. Zonder het ongeval zou deze schade immers niet zijn geleden. Ook kledingschade, bijvoorbeeld doordat men bij de EHBO kleding moet losknippen, is verhaalbaar.

2. Vervoers- en parkeerkosten

Vervoers- en parkeerkosten voor bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts, therapeuten, behandelaars, ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen op de wederpartij worden verhaald.

Wist u dat dit ook geldt voor onder andere ziekenhuisbezoeken door uw familie of vrienden?

Niet meer kunnen lopen of fietsen en met de auto of het openbaar vervoer ergens naartoe moeten? Ook dat is een verhaalbare schadepost.

3. Medisch kosten

Uiteraard zijn medische kosten ten behoeve van uw herstel ook verhaalbare kosten. Denk aan het eigen risico vanwege ambulancevervoer of medicatie, eigen bijdragen die u moet betalen aan een fysiotherapeut, pijnstillers of kosten voor medische hulpmiddelen, zoals krukken, een rolstoel of rollator.

4. Ziekenhuis- of revalidatieverblijfkosten

Verblijft u tijdelijk in een ziekenhuis of revalidatiecentrum? Wist u dat u dan aanspraak kunt maken op een vaste vergoeding voor de aanschaf van kleding, boeken, tijdschriften, consumpties, tv, bloemen, fruit etc.?

5. Persoonlijke verzorging/verpleging

Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging (douchen, aankleden, scheren, opmaken, haren wassen/föhnen etc.) of moeten bijvoorbeeld uw wonden dagelijks verzorgd worden? Kosten voor deze hulp zijn in principe verhaalbaar. Kapperskosten vallen hier ook onder.

6. Huishoudelijke hulp

Heeft u door uw letsel beperkingen waardoor u niet meer (al) uw huishoudelijke taken (zoals koken, schoonmaken, stofzuigen, dweilen, wassen en strijken) kunt uitvoeren? Dan kunt u op kosten van de aansprakelijke partij een huishoudster inschakelen.

Wist u dat u de eerste maanden zelfs recht heeft op een vast (hoog) schadebedrag indien uw partner, familie, vrienden of kennissen uw huishoudelijke taken overnemen? En dat u daarna aanspraak kunt maken op een redelijk uurtarief? Dit vormt vaak een aanzienlijke schadepost die regelmatig over het hoofd wordt gezien.

7. Zelfwerkzaamheid

Ik kan voor u een (hoge) schadevergoeding regelen als u voorheen zelf uw woning en/of tuin onderhield en dat na een ongeval of medische fout niet meer kunt vanwege uw klachten en beperkingen als gevolg van uw letsel. Zelfs al schakelt u geen schilder of tuinman in.

8. Hulpmiddelen

Als het voor uw herstel belangrijk is dat u bijvoorbeeld een nekkussen, matras of hometrainer aanschaft, kan ik deze kosten voor u verhalen. Ook als u bijvoorbeeld geen kracht meer heeft in uw hand en u heeft een elektrische blikopener nodig, is dat een verhaalbare kostenpost.

9. Nodeloze kosten

U loopt letsel op en u kunt niet meer sporten, maar uw sportabonnement loopt gewoon door. Of u verblijft in een revalidatiecentrum waardoor uw huurwoning leeg staat. Dit zijn voorbeelden van nodeloze kosten die verhaalbaar zijn.

10 t/m 23. Overige extra kosten

Lichamelijke en geestelijke klachten en beperkingen kunnen nog op zoveel andere manieren tot extra kosten leiden! Het is onmogelijk om hiervan een volledige opsomming te geven. Zo kan zich de situatie voordoen dat een letselschadeslachtoffer een vakantie of bruiloft moet annuleren, kinderopvang of dierenverzorging moet regelen, een woning moet aanpassen, een automaat moet aanschaffen, een verhuisbedrijf moet inschakelen, lid moet worden van een sportschool en sportkleding moet aanschaffen, een aanvullende zorgverzekering moet afsluiten, extra studiekosten moet maken, een hulphond in huis moet halen, afhaalmaaltijden moet kopen, vaker thuis zit en daardoor meer energiekosten moet maken, luxere vakanties moet boeken etc. Uiteraard bekijk ik welke extra uitgaven zich in uw situatie nu en in de toekomst voordoen en verhaal ik die op de aansprakelijke partij.

24. Studievertraging

Iemand die nog studeert, kan door letsel en de herstelperiode examens of tentamens missen, waardoor de studie vertraging oploopt. Hierdoor betreedt die persoon pas later de arbeidsmarkt. De gemiste inkomsten moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij.

25. Verlies van arbeidsvermogen

Letsel kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Als u door uw werkgever ziek wordt gemeld, betaalt uw werkgever vaak geen overwerk of ploegentoeslag meer uit. Bent u langdurig arbeidsongeschikt, dan krijgt u vaak nog maar 70% van uw loon betaald. Uw inkomen gaat er dus op achteruit. Inkomensschade kan er ook zijn voor ondernemers, die bijvoorbeeld opdrachten mislopen of een vervanger moeten inschakelen om het bedrijf draaiende te houden. En het kan zijn dat u zwarte inkomsten misloopt. Al deze schade is te verhalen.

26. Economische kwetsbaarheid

Iedere werknemer kan worden ontslagen als gevolg van reorganisatie of faillissement van een bedrijf. Voor letselschadeslachtoffers kan de periode van werkloosheid langer duren dan ‘normaal’ vanwege door een ongeval of medische fout ontstane beperkingen. Hiervoor is compensatie mogelijk.

27. Toekomstige schade

Ik verhaal niet alleen de reeds geleden schade, maar ook de schade die u in de toekomst nog zult lijden. Dit kan van alles zijn, van extra kosten in verband met bijvoorbeeld een operatie tot nog mis te lopen inkomsten.

28. Smartengeld

Ik verhaal ook een vergoeding voor de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde, ook wel immateriële schade of smartengeld genoemd. De hoogte hiervan is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

29. Wettelijke rente

Lijdt u schade, maar vergoedt de wederpartij die niet op tijd? Dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente.

30. Belastingschade

Indien uw vermogen – al dan niet door betaling van de schadevergoeding – het heffingsvrije vermogen overtreft, zal de belastingdienst Box III-belasting heffen. Weet dat deze te betalen belasting ook een verhaalbare schadepost is.

31. Verlies van toeslagen

Als u met de wederpartij een regeling treft, is het moeilijk alle gevolgen daarvan te overzien. Het kan zijn dat de belastingdienst vanwege de ontvangen schadevergoeding betaling van uw zorg- of huurtoeslag stopt. Dit kan een gigantische schadepost opleveren. Hoewel veel juridische belangenbehartigers deze schadepost over het hoofd zien, vergeet ik deze niet op de wederpartij te verhalen.

32. Advocaatkosten

Als de wederpartij tegenover u aansprakelijk is, moet hij ook de redelijke kosten van een letselschadeadvocaat betalen. Deze kosten worden uiteraard mee verhaald op de wederpartij.

33. Deskundigenkosten

Soms is het nodig om in een letselschadezaak een arbeidsdeskundige, een medisch adviseur of onafhankelijke expert in te schakelen. Deze kosten moeten door de wederpartij worden vergoed.

Er zijn nog meer schadeposten

Zoals u kunt zien, is er al gauw veel meer letselschade dan u in eerste instantie zou denken. En dit is nog niet alles! Er kunnen zich op allerlei manieren nog andere schadeposten voordoen, die ik hier niet heb genoemd, maar die wel op de aansprakelijke partij te verhalen zijn.

Gratis juridische bijstand bij letselschadeverhaal

Probeer niet zelf bovengenoemde schadeposten te verhalen, maar laat u bijstaan door een letselschade-expert. Indien er een aansprakelijke wederpartij is, is dit voor u gratis!

Wilt u zeker weten dat u uw volledige schade vergoed krijgt en in de toekomst niet voor onaangename verassingen komt te staan?

Ik inventariseer graag uw volledige schade en verhaal die vervolgens op de aansprakelijke partij! Ik haal het uiterste resultaat uit uw zaak. Als LSA-letselschadeadvocaat weet ik als geen ander hoe ik dat aan moet pakken. Ik ontzorg u volledig, zodat u kunt focussen op wat het allerbelangrijkste is: uw herstel! En dat (bij een aansprakelijke partij) gratis en voor niets! (Zie schadepost 19).

Laat deze kans niet liggen!

 

Maak een gratis afspraak of neem contact op met mij